GÓI WEONE ON-PREMISE

On-Premise là gói dịch vụ cài đặt toàn bộ phần mềm lên máy chủ phía khách hàng. Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ theo hotline dưới đây để tìm hiểu thông tin và nhận báo giá chi tiết.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA GÓI ON-PREMIESE

QUẢN LÝ QUY TRÌNH

QUẢN LÝ TÀI LIỆU

QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (HRM)

PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY

ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN E- LEARNING